Vinterlagring av båt

Reservasjonsperiode: Høst 2024/Vår 2025

Øvrige betingelser

Lagringsperiode: 30. September – 30. April.

Båten må spyles før innlevering (kan bestilles som ekstratjeneste)

Båter som ikke er hentet innen 30. April, blir satt på utelagring og utleier fraskriver seg alt ansvar for eventuelt tyveri/skade/hærverk.

Båter som det er avtalt lagring på, men som ikke avbestiller lagring eller ikke dukker opp innen 1. November, faktureres for halv leie.

Båteier er ansvarlig for forsikring og eventuell løsøre i båten.

Lagerleie betales ved innlevering av båt.

Prisen gjelder kun lagring og inn-/utlevering.

Maks høyde/bredde er 4,5 mtr./3,3 mtr.

Båter på lager er ikke tilgjengelig for eget vedlikehold.

Pris regnes utfra total lengde inklusive båthenger

Lagringspris:                                            Kr. 950,- pr mtr

Lagring utover avtalt tid (ukebasis):     Kr. 200,- pr. påbegynt uke

Normal timepris på verksted:                 Kr. 1063,-

Redusert timepris ved vinterarbeid:     Kr. 1000,-

Prisene er inkl. mva. og for total lengde inkl. henger (kontrollmåles ved innlevering).

Batteri skal være frakoblet ved lagring.

NB! Av praktiske hensyn tar vi kun i mot båter på henger.
Vi vil kunne prioritere Yamaha ved fulle haller.

Til toppen ↑
icon-angle icon-bars icon-times