Vinterlagring av båt

Reservasjonsperiode: Høst 2023/Vår 2024

Fyll ut skjemaet nedenfor for å reservere plass i en av våre oppvarmede båthaller. Først til mølla gjelder og det tas derfor forbehold om ledig kapasitet.

Du vil motta en mail om at plass er reservert og en ny når plass er endelig bekreftet.

Reservasjoner etter fullbooking vil stå på venteliste etter hvert som de kommer inn, med fortløpende mulighet til å overta plass ved eventuelle avbestillinger.


Pris regnes utfra total lengde inklusive båthenger.

Lagringspris:                                             Kr. 950,- pr mtr

Lagring utover avtalt tid (ukebasis):     Kr.   200,- pr. påbegynt uke

Normal timepris på verksted:                  Kr. 1063,-

Redusert timepris ved vinterarbeid:     Kr. 1000,-

Prisene er inkl. mva. og for total lengde inkl. henger (kontrollmåles ved innlevering).

Batteri skal være frakoblet ved lagring.

NB! Av praktiske hensyn tar vi kun i mot båter på henger.
Vi vil kunne prioritere Yamaha ved fulle haller.

Øvrige betingelser

  • Lagringsperiode: 30. September – 30. April.
  • Båten må spyles før innlevering (kan bestilles som ekstratjeneste)
  • Båter som ikke er hentet innen 30. April, blir satt på utelagring og utleier fraskriver seg alt ansvar for eventuelt tyveri/skade/hærverk.
  • Båter som det er avtalt lagring på, men som ikke avbestiller lagring eller ikke dukker opp innen 1. November, faktureres for halv leie.
  • Båteier er ansvarlig for forsikring og eventuell løsøre i båten.
  • Lagerleie betales ved innlevering av båt.
  • Prisen gjelder kun lagring og inn-/utlevering.
  • Maks høyde/bredde er 4,5 mtr./3,3 mtr.
  • Båter på lager er ikke tilgjengelig for eget vedlikehold.


Til toppen ↑